Spring ORM Konfigürasyon Ayarları Best Practises
3 June 2016
Soru Sorma Mühendisliği
19 September 2016

Spring Data Kullanımı 1,  Best Practises

Spring Data Kullanımı 1,  Best Practises

Video kaydında Hibernate, Spring ORM ve Spring Data proje yapıları karşılaştırılmaktadır. Bu karşılaştırma ile Spring Data’nın best practise olarak proje hiyerarşisine katkıları incelenmektedir. Aslında Hibernate –> Spring ORM –> Spring Data akışında Spring Data’nın proje hiyerarşisi üzerindeki iyileştirmeler incelenmiştir.

Spring Data’nın best practise’lerini yani kazanımlarını doğrudan vermek yerine Hibernate -> Spring ORM -> Spring Data akışını izlemekle Spring Data kullanımı ile projede sağlanabilecek iyileştirmelerin net olarak ortaya konulması hedeflenmiştir.

Best Practise bir uygulamada bir problem çözümü için kullanılabilecek en etkin ve en efektif çözüm demiştik.  Kullanılan ya da kullanılcak olan frameworklerin yapısının tam olaran anlaşılması best of best practise olarak algılanmalıdır. Çünkü kullanacağımız bir teknolojinin alt yapısını ve kullanım alanlarını ne kadar iyi tanır ve bilirsek o kadar etkin kullanabiliriz.

Aşağıdaki test senaryosunda Spring ORM ve Spring Data zamansal performans testlerini yapabilirsiniz. Ben, Spring Data üzerindeki güzellikleri konuşacağım bir sonraki video’da bu testleri yapacağım.

Test Senaryosu:

  1. 150.000 ve 300.000 satırlı birbiri ile ilişki iki tablodan veri okuma
  2. Bu tablolara tekil veri yazma

Örnek Projeyi indirmek için tıklayınız.

 

Alper Akalın
Alper Akalın
Java Programmer || Software Architect || Author || Speaker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *