Hibernate Konfigürasyon Ayarları Best Practises
22 May 2016
Spring Data Kullanımı 1,  Best Practises
6 June 2016

Spring ORM Konfigürasyon Ayarları Best Practises

Spring ORM Konfigürasyon Ayarları Best Practises

Video kaydında ilk olarak Spring ORM yapısı incelenmekte sonrasında ise Hibernate Konfigürasyon Ayarları Best Practises vblog yazısında incelediğimiz Hibernate proje yapısı ile karşılaştırılmaktadır. Bu inceleme ile Spring Data üzerinde yapacağımız incelemelere hazırlık yapmaktayız. Aslında Hibernate –> Spring ORM –> Spring Data akışındaki orta basamağı incelemekteyiz. Burada dikkate edilmesi gereken iki nokta var.

  1. Tüm yapılarda Hibernate kullanılmaktadır.
  2. Akıştaki her yapı soldan sağa bir diğerinin best practise’i olarak kabul edilebilir.

Frameworkler, projelerde gerekli olan bileşenleri en güzel tasarım altında en generic şekilde geliştirilen apilerdir. Yani projelerde kullanılabilecek kimi bileşenler için ortaya konmuş best practise’leri içeren yazılım modülleridir. Örneğin Hibernate kendi içerisinde bazı best practise’leri barındırırken Spring ORM, Hibernate yönetimini ele alarak farklı alanlarda iyileştirmeler yani best practise’ler sunmaktadır. Spring Data ise bu konuyu çok çok daha ileri bir boyuta taşımaktadır. Bu video ve örnekte Spring ORM proje yapısı ile Hibernate proje yapısı karşılaştırılmaktadır. Proje yapılarının değişmesinin performans etkileri de zamansal olarak ölçülmektedir. Test senaryosunda kullanılan veritabanı ve veriler aynı büyüklüktedir.

Test Senaryosu:

  1. 150.000 ve 300.000 satırlı birbiri ile ilişki iki tablodan veri okuma
  2. Bu tablolara tekil veri yazma

Bu senaryolarda ortaya çıkan sonuçlar zamansal olarak ele alınmaktadır.

Örnek Projeyi indirmek için tıklayınız.

 

Alper Akalın
Alper Akalın
Java Programmer || Software Architect || Author || Speaker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *